Naar het overzicht

Woonverzekering voor huurders

Cocoon Flex

 • Ideaal voor huurder van een appartement van meer dan 2 kamers of van een huis
 • Speciale waarborgen voor huurders
 • Gratis 24/24 bijstand

Vraag een offerte

Schols Clerx - Woonverzekering voor huurders

Een woonverzekering voor huurders aangepast aan uw behoeften

Huurder van een appartement van 3 kamers (of meer) of van een huis, de woningverzekering Cocoon Flex past zich aan uw woning en uw behoeften aan.

Basiswaarborgen voor uw inboedel

 • Schade door brand of blikseminslag
 • Waterschade (bv. als uw meubels beschadigd zijn door een zichtbaar waterlek)
 • Glasbreuk 
 • Schade aan anderen door uw inboedel (bv. brand door uw droogkast die het gebouw beschadigt)
 • Schade door overstroming

Interessante opties voor huurders

 • Optie Diefstal: als u vergoed wil worden na een inbraak, is dit een interessante optie. U bent zo vergoed voor de schade aan uw inboedel door diefstal of inbraak.
 • Optie Huurder: deze optie dekt geschillen tussen de huurder en eigenaar en lichamelijke schade van iedereen die u helpt verhuizen. Met deze optie krijgt u ook financiële hulp om de huur te betalen (1.000 euro) als u uw werk verliest.

Ontdek alle optionele waarborgen die u kan nemen om uw verzekering aan te vullen.

Wat is een woonverzekering voor huurders?

Als u een huis of appartement huurt, hebt u dat vast met zorg ingericht. De woonverzekering voor huurders zal dan uw inboedel beschermen tegen schade (brand, kortsluiting, overstroming enz.). Maar ze dekt ook uw aansprakelijkheid als uw stoomstrijkijzer bijvoorbeeld vuur vat en schade toebrengt aan het gebouw dat u bewoont of dat van uw buren.

Uitsluitingen en beperkingen

 • Schade aan reclameborden of andere voorwerpen die buiten liggen zoals speelgoed of trampolines betalen we niet terug. Daarvoor kan u de basiswaarborgen aanvullen met de keuzewaarborg Tuin.
 • Schade door water dat binnendringt via deuren, vensters, verluchtingsgaten of andere openingen in het gebouw betalen we niet terug.
 • Schade aan uw tuin of tuinaccessoires is niet gedekt. Daarvoor kan u de basisvoorwaarden uitbreiden met de optie Tuin.
 • Schade veroorzaakt aan een derde tijdens de bouw of renovatie van uw gebouw is niet gedekt.
 • De diefstalverzekering is een optie. Gestolen goederen worden vergoed tot max. 12.907,50 euro per voorwerp. Juwelen zijn ook verzekerd (met beperkingen), maar diefstal van dieren is niet gedekt.

Franchise

 • Voor Cocoon Flex blijft een franchise van 265 euro ten laste van de verzekerde. Het bedrag wordt van de vergoeding afgetrokken. 
 • De vermelde limiet- en franchisebedragen zijn van 2020 en evolueren (met uitzondering van Rechtsbijstand) met de index van de consumptieprijzen.
Schols Clerx zakenkantoor - Woonverzekering voor huurders

Goed om te weten

 • *3 maanden gratis + 9 maanden betalend op 1ste jaarpremie van een nieuwe woningverzekering Cocoon Flex of Cocoon Start geldig voor jongeren tot en met 35 jaar. Dit tijdelijke aanbod is geldig met of zonder extra opties op voorwaarde dat DVV verzekeringen het risico aanvaardt.
 • De woningverzekering Cocoon Flex wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Maak een afspraak of bekijk:
 • Kennisname van deze documenten is verplicht vóór u het contract ondertekent.

Maak een afspraak