Naar het overzicht

Schuldsaldoverzekering: de verzekering voor uw hypothecair krediet

Schuldsaldoverzekering

  • Beschermd zodra u de eerste premie betaald hebt. Wanneer u ook zou overlijden en welk deel van uw woonkrediet u ook nog moet afbetalen, DVV verzekeringen betaalt uw krediet terug in uw plaats. 
  • Geniet van een belastingvoordeel. Onder bepaalde voorwaarden krijgt u een belastingvermindering van 30%. Goed nieuws, want zo helpt de fiscus u om uw woonproject te realiseren.
  • Ook voor woonkredieten op naam van 2 personen. Als u en uw partner de kredietnemers zijn, kan u de dekking verdelen over jullie 2: 50/50, maar ook 100/100 of een andere verhouding. 

Vraag een offerte

Schols Clerx - schuldsaldoverzekering

Wat is een schuldsaldoverzekering?

Als u zou overlijden, zal een schuldsaldoverzekering het openstaande deel van uw woonkrediet (het ‘schuldsaldo’) betalen. Uw partner of erfgenamen moeten dan de maandelijkse aflossingen niet meer doen. Een schuldsaldoverzekering is niet wettelijk verplicht, maar wel slim als u uw gezin wil beschermen. 

Welke dekking biedt de schuldsaldoverzekering?

Een schuldsaldoverzekering is een tijdelijke overlijdensverzekering die gekoppeld is aan een woonkrediet. De tijdelijke dekking loopt tot uw woonkrediet volledig is afbetaald. Zo bent u zeker dat uw lening wordt terugbetaald als u er niet meer bent.

Voor een nog ruimere bescherming kan u de schuldsaldoverzekering aanvullen met andere verzekeringen. Bijvoorbeeld voor als u arbeidsongeschikt of werkloos zou worden. Ontdek meer details over de schuldsaldoverzekering.

Kosten: 
In geval van maandelijkse, trimestriële en semestriële premiebetaling worden fractioneringskosten van respectievelijk 4%, 3% en 2% voor de hoofdwaarborg en de bijkomende waarborgen toegepast. Er zijn geen fractioneringskosten in geval van een jaarlijkse of eenmalige premie.

Belastingen: 
U geniet een fiscaal voordeel als er voldaan is aan wettelijke voorwaarden. De fiscale behandeling hangt af van uw individuele omstandigheden en kan in de toekomst veranderen. Als u een belastingvoordeel gekregen hebt voor een premie moet u rekening houden met een taks op de uitkering. 

Uitsluitingen en beperkingen: 
Niet gedekt zijn onder meer overlijden door zelfmoord in het eerste jaar van de dekking, alcoholintoxicatie, deltavliegen, zweefvliegen, valschermspringen of ballonvaren.

Schols Clerx - schuldsaldoverzekering

Goed om te weten

  • De schuldsaldoverzekering is een overlijdensverzekering van tak 21 met afnemend kapitaal en maximaal 15% instapkosten, afgesloten voor een bepaalde duurtijd met een minimum van 10 jaar in geval van pensioensparen. De maximale duurtijd van de schuldsaldoverzekering is gelijk aan de looptijd van het woonkrediet. Bekijk de voorwaarden  en de financiële infofiche voor informatie over de limieten en uitsluitingen of ga langs bij een DVV-consulent. Het is belangrijk dit document door te nemen voor een contract te ondertekenen. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Maak een afspraak