Naar het overzicht

Autoverzekering voor een tweedehandswagen

Autoverzekering Mobility

 • Vervangwagen eender waar in België bij een ongeval
 • Gratis 24/24 bijstand na een ongeval in België
 • In geval van schade beheren we uw dossier van A tot Z

Vraag een offerte

Schols Clerx - Autoverzekering mobility

Welke autoverzekering voor uw tweedehandswagen?

Burgerlijke Aansprakelijkheid:
• wettelijk verplicht
• u bent verzekerd voor schade veroorzaakt aan derden 
• bij een ongeval in België krijgt u een vervangwagen

Mini Omnium:
• ideaal voor een auto tussen 2 en 6 jaar oud
• dekt alle schade veroorzaakt door een onvoorziene gebeurtenis (brand, diefstal, hagel, kettingbotsing, schade veroorzaakt door marters, natuurramp, enz.)

Full Omnium:
• ideaal voor auto’s tot 2 jaar
• maximale bescherming: alle materiële schade aan uw auto is gedekt (ongeval in fout of vandalisme bv.) 

Vraag een offerte aan

Een ongeval in België? Geniet 24/24 en 7/7 bijstand!

Bel gratis 0800 93 300 in België om hulp te krijgen:

 • Uw auto wordt gratis weggesleept naar de garage van uw keuze in België.
 • U krijgt een vervangwagen* voor de hele duur van de herstelling (zelfs bij een ongeval in fout) als u een door DVV erkende garage kiest. 
 • U wordt naar huis gebracht.
 • Uw partner of werkgever wordt verwittigd

Uitsluitingen en beperkingen

In de volgende gevallen kan DVV verzekeringen de betaalde vergoeding verhalen op de verzekerde:

 • De waarborg is opgeschort omdat de premie niet betaald is. 
 • Er wordt opzettelijk informatie weggelaten of er werd verkeerde informatie opgegeven bij de aanvraag van de verzekering.
 • Het ongeval is opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde.
 • De bestuurder rijdt onder invloed of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van stoffen andere dan alcohol.
 • De bestuurder neemt deel aan een niet-toegelaten snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of -wedstrijd.
 • Het voertuig wordt bestuurd door een persoon die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet: niet de vereiste leeftijd, geen rijbewijs of vervallen recht op sturen.
 • De wagen heeft geen geldig keuringsbewijs.
 • Het contractueel of reglementair aantal vervoerde personen is overschreden.

Burgerlijke Aansprakelijkheid

 • De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt geen schade aan uw eigen voertuig. Daarvoor hebt u een omniumverzekering nodig.
 • De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt geen lichamelijke schade van de bestuurder of de aansprakelijke voor het ongeval.

Mini Omnium & Full Omnium

 • De Mini Omnium- & Full Omniumverzekering komen niet tussen voor lichamelijke schade en ook niet voor lichamelijke en materiële schade van de tegenpartij. 
 • Voor lichamelijke schade van de bestuurder van uw auto hebt u de optie Bestuurder nodig bij uw autoverzekering of Lichamelijke Ongevallen in het Verkeer.

Franchise

De eventuele franchises worden vermeld in de algemene of bijzondere voorwaarden. We bezorgen u deze bij de ondertekening van uw verzekeringscontract.

Schols Clerx - Autoverzekering mobility

Goed om te weten

 • Onze partner Europ Assistance organiseert de bijstand. 
 • *Vervangwagen gedurende de herstelling na een ongeval in België (en tot 30 km over de grens) als u een garage kiest die erkend is door DVV.
 • Raadpleeg voor de franchise, gedekte goederen, beperkingen en uitsluitingen van de dekking, contactgegevens van de klachtendienst enz. uw DVV-consulent of kijk op:
 • De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht, heeft een duurtijd van 1 jaar en is stilzwijgend verlengbaar.