Naar het overzicht

Uw aanvullend pensioen beschermd

Verzekering premievrijstelling

  • Uw pensioen beschermd als het tegenzit
  • Fiscaal voordeel
  • Wachttijd naar keuze

Vraag een offerte

Schols Clerx - Verzekering premievrijstelling

Wat met uw pensioenopbouw als u arbeidsongeschikt wordt?

Als u door een ongeval of ziekte uw beroepsactiviteit tijdelijk of permanent niet meer kan uitoefenen, dan wordt het moeilijk om uw pensioenpremie te storten in uw contract. In het ergste geval betekent dat dat u geen aanvullend pensioen meer opbouwt via uw VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen), POZ (Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen) of IPT (Individuele pensioentoezegging). Gelukkig is er dan de verzekering premievrijstelling. Tijdens uw arbeidsongeschiktheid, hoef u uw premie niet meer te betalen, maar bouwt u toch verder pensioen op.

Vraag meer info

Hoe werkt de waarborg premievrijstelling?

Als u door ziekte of een ongeval minstens 25% arbeidsongeschikt bent, dan hoeft u tijdelijk uw pensioenpremie niet zelf te betalen. Na afloop van de eigen risicotermijn storten we maandelijks een percentage van de premie:

  • Lager dan 67% arbeidsongeschikt: percentage op basis van uw invaliditeit.
  • Vanaf 67% arbeidsongeschiktheid: we storten 100% van de voorziene premie.

Dankzij deze dekking zal uw arbeidsongeschiktheid geen impact hebben op unw aanvullend pension.

Geniet tevens van fiscale voordelen

Het fiscaal voordeel van de verzekering gewaarborgd inkomen hangt af van het aanvullend pensioencontract waaraan de waarborg gekoppeld is:

  • Als aanvullende waarborg in een IPT: de premies kunnen worden afgetrokken als bedrijfskost (met inachtneming van de voorwaarden voor de fiscale aftrek).
  • Als aanvullende waarborg in het VAPZ of POZ: de premies zijn aftrekbaar als werkelijk gemaakte beroepskosten (met inachtneming van de voorwaarden voor de fiscale aftrek).

Taks

U betaalt 9,25% taks op de premie.

U kiest de opties!

Voor de verzekering premievrijstelling kiest u zelf de eigen risicotermijn: 1, 2, 3, 6 of 12 maanden. U kan zeook afkopen zodat de premie vanaf de eerste dag van uw arbeidsongeschiktheid wordt betaald (op voorwaarde dat die langer duurt dan het voorziene termijn).