Naar het overzicht

Uw lichamelijke ongevallenverzekering 24 op 24 voor privé en beroep

Lichamelijke Ongevallen

 • Zowel privé- als beroepsongevallen gedekt
 • Vrije beroepen en eenmanszaken
 • Vanaf de 1ste dag werkonbekwamheid

Vraag een offerte

Schols Clerx - lichamelijke ongevallen privé en beroep

Als zelfstandige of vrij beroep bent u financieel extra kwetsbaar

Moet u na een ongeval worden opgenomen in het ziekenhuis, revalideren of wordt u arbeidsongeschikt? Zonder verzekering betaalt u zélf alle bijkomende medische kosten en krijgt u slechts een bescheiden vervangend inkomen. Extra uitgaven en minder inkomsten: dat is voor u als zelfstandige niet vanzelfsprekend. Daarom heeft DVV verzekeringen specifiek voor uw beroepssituatie de verzekering Lichamelijk Ongevallen.

Deze verzekering kunt u ook als waarborg naast de verzekering Arbeidsongevallen van uw medewerkers afsluiten.

3 redenen om voor de verzekering Lichamelijke Ongevallen te kiezen

 1. Financiële zekerheid
  Een vergoeding voor medische kosten en voor inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid.
 2. Extra gemoedsrust in geval van tijdelijke arbeidsongeschiktheid
  U kunt al een vervangend inkomen krijgen vanaf de 1ste dag na het ongeval.
 3. Snelle tussenkomst
  DVV waarborgt een stipte uitbetaling en persoonlijke service.

Vraag een offerte

Vergoeding naar keuze

U mag kiezen tussen 2 vergoedingen:

 • Wettelijke vergoeding: u bent gedekt zoals medewerkers in functie van de wettelijk verplicht verzekering.
 • Multiplicator vergoeding: u bent gedekt volgens een multiplicator van uw inkomen.

Uitgebreide vergoeding voor medische kosten

Wettelijke basis: de kosten die uw ziekenfonds niet vergoedt, neemt DVV verzekeringen door de verzekering Lichamelijke Ongevallen automatisch op zich op basis van de RIZIV-barema. Alle dienstverleningen en behandelingen na een ongeval zijn inbegrepen zoals medische transporten, orthopedie, protheses, hersteltherapie, ziekenhuisopname, ...

Multiplicatoren: wij vergoeden de kosten voor medische zorg en de vergelijkbare kosten op basis van het RIZIV-barema. De vergoedingen worden uitbetaald na aftrek van de vergoedingen die werden toegekend door uw ziekenfonds.

Vergoeding bij tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid

Wettelijke basis: kunt u door een ongeval uw professionele activiteit tijdelijk of definitief niet meer uitvoeren? In dat geval krijgt u een vervangingsinkomen dat vergelijkbaar is met de verplichte arbeidsongevallenverzekering.

Multiplicatoren: Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid krijgt u een vervangingsinkomen dat gelijk is aan een percentage van uw dagelijkse bezoldiging. Als die ongeschiktheid blijvend is (100%) krijgt u een kapitaal dat gelijk is aan uw bezoldiging vermenigvuldigd met de coëfficiënt die vermeld staat in de bijzondere voorwaarden.

Uw nabestaanden financieel beschermd

Wat gebeurt er als u meteen overlijdt of binnen drie jaar ten gevolge van een ongeval? Dan keert de verzekering Lichamelijke Ongevallen een rente uit aan uw gezinsleden.

Hebt u nog vragen? Lees de commerciële fiche Lichamelijke ongevallen of maak een afspraak.

Uitsluitingen en beperkingen

U kunt geen beroep doen op de verzekering als het ongeval gebeurde in staat van dronkenschap, door een weddenschap, zware fout, opzet, zelfdoding, natuurramp of winstgevende sportbeoefening, o.a. gevechtssporten, bergbeklimmen, kitesurfen en andere risicovolle sporten die vermeld staan in de algemene voorwaarden.

De verzekering geldt voor u persoonlijk. Voor uw gezin neemt u het best de verzekering Family Protect.

Schols Clerx - lichamelijke ongevallen

Goed om te weten

Het contract is onderworpen aan het Belgisch recht. Maak een afspraak en raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden of raadpleeg:

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voor u een contract ondertekent.
De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be.

Maak een afspraak