Naar het overzicht

Uw inkomsten beschermd

Verzekering gewaarborgd inkomen

 • Financiële gemoedsrust bij ziekte of ongeval
 • Fiscaal voordeel
 • Flexibele formule

Vraag een offerte

Schols Clerx - gewaarborgd inkomen

Wat met uw inkomsten als u arbeidsongeschikt wordt?

Genoodzaakt zijn om te stoppen met uw activiteit naar aanleiding van een ziekte of een ongeval heeft onmiddellijk effect op uw inkomsten.  Het ziekenfonds stort u een beperkte dagvergoeding. Zoals u ziet, zal dat bedrag waarschijnlijk niet volstaan om uw levensstandaard aan te houden:

Vergoeding per maand

Eerste jaar (enkel vanaf de tweede week)

Vanaf het tweede jaar (als de zaak niet wordt stopgezet)

Vanaf het tweede jaar (als de zaak wordt stopgezet)

Gezin

€ 1.614,08

€ 1.614,08

€ 1.614,08

Alleenstaanden

€ 1.291,68

€ 1.291,68

€ 1.291,68

Samenwonenden

€ 990,60

€ 990,60

€ 1.107,60

De verzekering gewaarborgd inkomen is een aanvullende waarborg gekoppeld aan het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) of de POZ (Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen) als u geen vennootschap hebt en aan de IPT (Individuele pensioentoezegging) als u zelfstandig zaakvoerder bent.

Vraag meer info

Hoe werkt een verzekering gewaarborgd inkomen?

Als u door ziekte of een ongeval minstens 25% arbeidsongeschikt bent, dan ontvangt u maandelijks een rente bovenop uw uitkering van het ziekenfonds. Na afloop van de eigenrisico termijn (periode die u kiest waarvoor u geen uitkering geniet)  krijgt u een bedrag dat afhangt van uw arbeidsongeschiktheidsgraad:

 • Lager dan 67%: u ontvangt een uitkering op basis van uw invaliditeit.
 • Vanaf 67%: u ontvangt 100% van de voorziene uitkering.

Geniet tevens van fiscale voordelen

Het fiscaal voordeel van de verzekering gewaarborgd inkomen hangt af van het aanvullend pensioencontract waaraan de waarborg gekoppeld is:

 • Als aanvullende waarborg in een IPT: de premies kunnen worden afgetrokken als bedrijfskost (met inachtneming van de voorwaarden voor de fiscale aftrek).
 • Als aanvullende waarborg in het VAPZ of de POZ: de premies zijn aftrekbaar als werkelijk gemaakte beroepskosten (met inachtneming van de voorwaarden voor de fiscale aftrek).

De uitkering wordt belast als vervangingsinkomen. U moet dus nog rekening houden met een belasting als u de rente bepaalt die u nodig hebt voor uw dagelijkse behoeften.

Taks

U betaalt 9,25% taks op de premie van de verzekering gewaarborgd inkomen.

U kiest de opties zelf!

Voor de verzekering gewaarborgd inkomen kiest u zelf:

 • rentebedrag (maximaal 80% van uw bruto-inkomen).
 • de eigen risicotermijn: 1, 2, 3, 6 of 12 maanden. U kan de eigen risicotermijn ook afkopen om vergoed te worden vanaf de eerste dag van uw arbeidsongeschiktheid (op voorwaarde dat die langer duurt dan het vastgelegde termijn).
 • renteformule: constant of variabel om de waardevermindering door inflatie te compenseren.
 • één van de 3 volgende formules:
  • Bij tijdelijke of volledige arbeidsongeschiktheid wordt het gekozen bedrag jaarlijks verhoogd met een percentage van 2, 3 of 5%. Het gaat om een indexering ‘na’ de arbeidsongeschiktheid. Stel dat u een maandelijkse rente van 500 euro en een vermeerdering van 3% kiest. Bij een volledige arbeidsongeschiktheid ontvangt u dan 500 euro per maand het eerste jaar, 515 euro het tweede jaar van arbeidsongeschiktheid, enz.
  • Bij een maandelijkse indexering van het rentebedrag op basis van de index van de consumptieprijzen wordt het verzekerde inkomen jaarlijks geïndexeerd (exclusief arbeidsongeschiktheid), net als de eraan verbonden risicopremies. Het gaat om een indexering ‘vóór’ de arbeidsongeschiktheid.
  • De combinatie van de 2 systemen is ook mogelijk.

Maak een afspraak