Naar het overzicht

VAPZ: de eerste stap voor pensioenopbouw

Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen

 • Hoog extra pensioen
 • Groot fiscaal voordeel
 • Combinatie met POZ of IPT

Vraag een offerte

Schols Clerx - VAPZ

Waarom kiezen zelfstandigen massaal voor een Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ)?

Het antwoord: het is de voordeligste pensioenformule voor zelfstandigen. Uw wettelijk minimumpensioen bij een volledige loopbaan ligt momenteel rond € 1.270 (alleenstaande) per maand. Dat is een flinke stap terug met uw huidige inkomen. Daarom kiezen nu al bijna 350.000 zelfstandigen voor de zekerheid en de voordelen van het Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen (VAPZ).

Bouw uw pensioen op met fiscale voordelen

In een VAPZ mag u tot 8,17% van uw beroepsinkomen storten met een jaarlijks maximum van  3.447,62 euros (bedrag in 2022). Het minimumbedrag is € 100 en u kan zelf het aantal stortingen kiezen. Overleg zeker met uw DVV-consulent om het ideale bedrag voor uw situatie te bepalen.

5 redenen om voor het VAPZ van DVV verzekeringen te kiezen

 1. Zekerheid
  De waarborg van een mooi aanvullend pensioen door de gegarandeerde interest per storting.
 2. Voordelig
  Elk jaar een belastingvoordeel dat kan oplopen tot 60% van uw premie dankzij de vermindering van uw sociale  lasten.
 3. Maatwerk
  U kiest zelf hoeveel u spaart en met welke periodiciteit: per maand, trimester of in een keer. 8,17% van uw beroepsinkomen met een maximum van 3.447,62 euros per jaar (bedrag in 2022).
 4. Advies
  Wij berekenen hoeveel voordeel u doet.
 5. Extra rendement
  U betaalt minder sociale lasten omdat de premie een beroepskost is.

Vraag een offerte

Een VAPZ of een Sociaal VAPZ: wat is het verschil?

Met een Sociaal VAPZ kiest u voor extra zekerheid als u arbeidsongeschikt bent of blijvend invalide wordt. In een Sociaal VAPZ kunt u een hoger bedrag opzij zetten: 9,40% van uw beroepsinkomen met een maximum van 3966,67  euros per jaar (bedrag in 2022) .

Waarom kunt u meer storten? Het meerbedrag gaat naar “solidariteitswaarborgen”. U hebt dan recht op een uitkering bij een periode van langere arbeidsongeschiktheid of blijvende invaliditeit. U kunt een VAPZ of Sociaal VAPZ ook met een IPT of POZ combineren. Vraag advies aan uw DVV-consulent.

En hoeveel krijgt u als u met pensioen gaat?

Uw VAPZ-contract stopt op uw pensioendatum en u ontvangt het gespaarde bedrag in één keer. U betaalt daarop een RIZIV-bijdrage van 3,55% en tot 2% solidariteitsbijdrage. Daarnaast is er een voordelige belasting volgens het principe van de 'fictieve rente'. Uw DVV-consulent toont u graag met cijfervoorbeelden waarom dit zo gunstig is. Eén ding staat vast: hoe eerder u start met uw VAPZ, hoe hoger uw pensioen en gunstiger uw volgende belastingafrekening.

Veelgestelde vragen

Kan ik een VAPZ combineren met een andere pensioenverzekeringen? 

Zeker. U kunt naast het VAPZ een klassieke pensioenspaarformule nemen en/of een Individuele Pensioentoezegging laten onderschrijven door uw vennootschap of een Pensioenovereenkomst voor Zelfstandigen onderschrijven indien u geen vennootschap heeft.  Zo benut u alle mogelijkheden om straks een hoger pensioen te hebben. Informeer bij uw DVV-consulent naar de optimale combinatie. 

Hoe maakt DVV verzekeringen het verschil voor mij? 

DVV geeft - zonder kosten - advies om alle mogelijkheden van de diverse formules voor pensioenopbouw te optimaliseren. Zo mist u geen enkel voordeel en personaliseert u doordacht uw pensioenopbouw. 

Hebt u nog vragen? Lees deze commerciële fiche over VAPZ.

Schols Clerx - VAPZ

Goed om te weten

Het contract is onderworpen aan het Belgisch recht. 
Maak een afspraak en raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden of raadpleeg:

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat u een contract ondertekent.
De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be.

Maak een afspraak