Naar het overzicht

Uw bescherming tegen overlijden

Overlijdensdekking

 • Bescherm uw naasten en vennoten
 • Geniet van fiscale voordelen
 • 100% op uw maat

Vraag een offerte

Schols Clerx - overlijdensdekking

Hoe beschermt u uw gezin en uw zaak als u zou overlijden?

Uw dierbaren maximaal beschermen is uw prioriteit. Met een overlijdensdekking in een aanvullende pensioenpolis dekt u zich in tegen dat risico en profiteert u tegelijk van interessante fiscale voordelen.

Wil u de continuïteit van uw zaak garanderen? Dan kan u kiezen voor een tijdelijke overlijdensverzekering.

Vraag meer info

Bescherm uw naasten

Met uw aanvullend pension, zoals het VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen), de POZ (Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen) of de IPT (Individuele pensioentoezegging) kan u zorgen voor uw pensioen en voor een aanvullende overlijdensuitkering voor uw dierbaren. U kiest dan het kapitaal dat het beste aansluit bij uw situatie en uw behoeften.

Overlijdensdekking dankzij uw aanvullend pensioen

Als u tijdens de duur van uw pensioencontract overlijdt, ontvangen uw naasten een kapitaal om de financiële gevolgen van uw overlijden op te vangen. Ze kunnen dat bedrag dan gebruiken om bijvoorbeeld successierechten te betalen of om de studies van de kinderen verder te betalen.

Zo werkt de extra overlijdensdekking in de praktijk:

 • Het bedrag van de premies voor de aanvullende en optionele overlijdensdekking hangt af van het verzekerde overlijdenskapitaal, het bedrag dat u  al opgebouwde heeft (de reserve) en de leeftijd van de verzekerde.
 • De premies worden maandelijks afgehouden van de reserve. Zodra die het bedrag van het gewenste overlijdenskapitaal bereikt, hoeft u de premie niet meer te betalen.
 • Bij overlijden storten we het verzekerde overlijdenskapitaal of de opgebouwde reserve – als die hoger ligt dan het verzekerde overlijdenskapitaal – aan de begunstigden vermeld in het aanvullend pensioencontract.
 • U kan de begunstigden volledig vrij kiezen, voor zover het natuurlijke personen zijn.
 • De taks op de pensioenpremie bedraagt 0% voor het VAPZ en 4,4% voor de POZ en 

Geniet tevens van fiscale voordelen

Als u aanvullend pensioen opbouwt als zelfstandige geniet u van fiscale voordelen:

 • VAPZ: de pensioenpremies zijn aftrekbaar als sociale bijdragen.
 • POZ: u krijgt een belastingvermindering van 30% op de pensioenpremies (rekening houdend met de voorwaarden voor de belastingvermindering, zoals de 'aangepaste 80%-regel').
 • IPT: de premie die uw vennootschap betaalt, wordt beschouwd als bedrijfskost voor de berekening van de vennootschapsbelasting (met inachtneming van de voorwaarden voor fiscale aftrek).

Bij overlijden wordt het uitgekeerde kapitaal belast als een pensioenkapitaal van de 2de pijler. Volgens het contract waaraan het overlijdenskapitaal is gekoppeld, geldt dus de belasting zoals bepaald voor VAPZ-, POZ- en IPT-contracten. Daar houdt u best rekening mee om het bedrag van de waarborg te bepalen.

Bescherm uw bedrijf en uw vennoten

Bent u zelfstandig bedrijfsleider van een bedrijf met vennoten? Dan is het belangrijk om de zaak te beschermen als één van de vennoten zou overlijden. Dat kan met een tijdelijke overlijdensverzekering die u in dat geval niet voor uw dierbaren afsluit, maar voor uw zaak. Bij overlijden kan de langstlevende vennoot het uitgekeerde kapitaal dan gebruiken om de aandelen van de overledene over te kopen om de toekomst van de onderneming te garanderen.

 • Op de datum van afsluiting moet de verzekerde minstens 18 en hoogstens 65 jaar zijn. De maximumleeftijd op de vervaldatum van het contract is 75 jaar.
 • Het bedrag van de premie hangt af van het verzekerde bedrag en de leeftijd van de verzekerde.
 • De taks bedraagt 2% op de premie voor een natuurlijk persoon.

Uitsluitingen en beperkingen van de Tijdelijke Overlijdensverzekering:

Sommige omstandigheden van overlijden worden niet gedekt, zoals zelfmoord in het 1e jaar van de dekking of het beoefenen van gevaarlijke sporten.

Schols Clerx - overlijdensdekking

Goed om te weten

De DVV Tijdelijke Overlijdensverzekering is een overlijdensverzekering naar Belgisch recht van Belfius Insurance NV, Karel Rogierplein 11, B-1210 Brussel, België, RPR Brussel BTW BE 0405.764.064, verzekeringsonderneming toegelaten onder nr. 0037.

Het gaat om een overlijdensverzekering in tak 21 afgesloten voor een bepaalde duur.

Het is belangrijk de volgende documenten door te nemen voor een contract te ondertekenen.

De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures.

Maak een afspraak