Naar het overzicht

Verzekering machinebreuk tegen schade aan uw machines

Machinebreuk

 • Uw machines zijn verzekerd wanneer uw brandverzekering niet tussenkomt
 • Voor veel omstandigheden: in werking, tijdens revisie of verplaatsing, …
 • Vergoeding volgens de nieuwvervangingswaarde

Vraag een offerte

Schols Clerx - Machinebreuk

Wat is Machinebreuk?

Als uw productiemachine uitvalt, dan zijn de financiële gevolgen dubbel. Uw productieverlies kost geld maar ook de vervanging of herstelling betekent een financiële tegenvaller. De klassieke brandverzekering volstaat niet altijd om alle kosten te compenseren. Met de verzekering Machinebreuk heeft u een veilige oplossing. Niet alleen krijgt u een heel ruime dekking maar door het voordeel van de nieuwvervangingswaarde zijn de kosten voor nieuwe apparaten en andere productiemiddelen volledig gedekt.

Wij adviseren u graag op maat voor de verzekering Machinebreuk.

Maak een afspraak

4 redenen om voor de verzekering Machinebreuk te kiezen

 1. Voor uw volledige productiepark
  Alle machines kunt u in de verzekering laten opnemen.
 2. Keuzevrijheid
  U beslist steeds zelf welke machines u wel of niet verzekert. 
 3. Inclusief herstelkosten
 4. ​​​Persoonlijk advies
  U krijgt een voorstel van ons, afgestemd op uw wensen en behoeften.

Vraag een offerte

Verzekering Machinebreuk: voor wat en wanneer wordt er schade vergoed?

Voor uw volledige productiepark
Niet enkel grote en dure machines zijn beter verzekerd, ook kleinere maar onmisbare machines horen thuis in deze polis. 

Schade op elk moment

 • Machines die in gebruik zijn of buiten gebruik zijn
 • Tijdens het onderhoud, de revisie, herstelling, verplaatsing of het (de)monteren

Schade door uiteenlopende oorzaken

 • Warmlopen, vastlopen door wrijving, toevallig ontbreken van smering of vloeistof, waterslag en oververhitting
 • Falen van een aangekoppelde machine, van een beveiligings- of regeltoestel
 • Trillen, ontregelen, slecht uitlijnen, loskomen van delen, abnormale spanning, materiaalmoeheid, doorslaan of te grote snelheid, middelpuntvliedende kracht
 • Fouten of gebreken van het materiaal, de constructie of montage
 • Bij vallen, stoten, botsen of indringen van een vreemd substantie
 • Onhandigheid, toevallige nalatigheid, onervarenheid, vandalisme of kwaad opzet
 • Inwerken van elektrische stroom
 • Door wind, storm, vorst en kruien van ijs

Vergoeding van de nieuwvervangingswaarde
Met de verzekering Machinebreuk vermijdt u zo extra investeringskosten. Ook de herstelkosten zijn verzekerd. 

Optionele uitbreidingen volgens uw specifieke behoeften

U kunt de basiswaarborgen uitbreiden, onder meer met aanvullende waarborgen en opties voor diefstal en brand, schade aan voetstukken en funderingen, de afbraak- en heropbouwkosten en voor het inschakelen van buitenlandse technici. 

Verder heeft DVV specifieke formules voor andere machines:

 • voor immateriële schade door o.a. een cyberaanval, hacking,… is Digi Cover de ideale oplossing.
 • voor schade aan uw hardware en software, bv. tablet en laptop, komt DVV tussen via de verzekering @rtronic

Hebt u nog vragen? Lees de commerciële fiche Machinebreuk.

Uitsluitingen en beperkingen

Schade door brand of ontploffing valt onder de brandverzekering. Dat is ook zo voor rechtstreekse blikseminslag. Schade door diefstal of poging tot diefstal valt niet onder de basiswaarborgen. Schade door het niet-tijdig in werking treden van een automatische blusinstallatie of het wegvloeien eruit is uitgesloten. Uw DVV-consulent informeert u graag over alle uitsluitingen. 

Schols Clerx - Machinebreuk

Goed om te weten

De duur van de technische verzekering Machinebreuk wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens stilzwijgend verlengd voor 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.

Maak een afspraak en raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden (franchises, gedekte goederen, limieten van de dekking, algemene voorwaarden enz.) of raadpleeg:

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat u een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be.

Maak een afspraak