Naar het overzicht

IPT: uw vennootschap bouwt uw pensioen op

Individuele pensioentoezegging

 • Voordelige pensioenopbouw
 • Volledig aftrekbaar
 • Door uw vennootschap gefinancierd

Vraag een offerte

Schols Clerx - IPT

Wat is een Individuele Pensioentoezegging (IPT) ?

Bent u als zelfstandige ook bedrijfsleider? En wilt u via uw vennootschap uw pensioen opbouwen? Dan is het zeker de moeite om de voordelen van een Individuele Pensioentoezegging te vergelijken. Ze past perfect in een pensioenplan met andere formules zoals een VAPZ en pensioensparen.

Uw bedrijf bouwt voor u uw pensioen op

Dankzij de IPT betaalt uw vennootschap de pensioenpremies voor u. Dat is voordelig voor u én voor uw vennootschap. Zij kan de premies volledig aftrekken als beroepskosten. Hier geldt wel de 80%-regel. Uw wettelijk pensioen en bijkomend pensioen bedragen samen maximaal 80% van uw laatste loon. U bent de begunstigde
van de IPT, een verzekering die we volledig op maat van uw situatie samenstellen.

Gunstige fiscaliteit bij opname

Het kapitaal van uw IPT wordt verplicht uitbetaald als u effectief met wettelijk pensioen gaat. Dan betaalt u drie taksen: de solidariteits- en RIZIV-bijdrage (max. 5,55%), de personenbelasting (in de meeste gevallen 10% op 65 jaar of later) en de gemeentebelasting (afhankelijk van uw woonplaats). Er bestaan echter uitzonderingen op deze regel, waardoor het kapitaal van uw IPT vroeger uitgekeerd kan worden op uw verzoek. Wij informeren u graag.

5 redenen om te kiezen voor pensioenopbouw met een IPT van DVV verzekeringen

 1. Uw vennootschap financiert uw pensioen!
  U verwerft een extra pensioen zonder eigen investering: uw vennootschap betaalt de premies.
 2. Boost uw rendement
  Met een IPT kiest uw vennootschap voor een verzekering met een gewaarborgd rendement (tak 21) en/of verbonden aan (een) beleggingsfonds(en) (tak 23). Via de tak23-interne beleggingsfondsen waaruit u kiest, geniet u een potentieel hoger rendement. Deze keuze is flexibel en u profiteert van een verdeling op maat. Het rendement is niet gegarandeerd. Het financiële risico wordt door de verzekerde gedragen.
 3. Fiscaal voordelig
  De gestorte premies zijn fiscaal aftrekbaar voor uw vennootschap onder bepaalde voorwaarden. Op uw pensioenleeftijd profiteert u van een gunstige regeling bij opname van uw pensioenkapitaal.
 4. Geniet er meteen van!
  Als verzekerde kan u zowel uw naasten, uw inkomen als uw aanvullend pensioen meteen beschermen bij overlijden of arbeidsongeschiktheid.  Verscheidene bijkomende waarborgen kunnen onderschreven worden. (overlijdenskapitaal, gewaarborgd inkomen, bescherming van de voorziene premies).
 5. Maak uw vastgoeddromen waar! 
  Wenst u een privé onroerend goed te kopen, te verbouwen of te bouwen? Dankzij een voorschot op polis of een verpanding, kan u onder bepaalde voorwaarden uw vastgoedproject financieren!

Veelgestelde vragen

Kunnen VAPZ en IPT gecombineerd worden? 

 Dat kan zeker. Maar u moet wel rekening houden met de 80%-regel. VAPZ en IPT samen mogen niet meer dan 80% van uw laatste loon zijn. Ook een Sociaal VAPZ kunt u  combineren met een IPT als u als zelfstandige ook bedrijfsleider bent. Het is aan te raden eerst een VAPZ af te sluiten en dan een IPT door uw vennootschap.

Stel dat mijn vennootschap failliet gaat. Ben ik dan ook het opgebouwde pensioen kwijt?

Neen, de opgebouwde reserve die opgebouwd werd, blijft verworven.

Wat als mijn vennootschap overgenomen wordt of fuseert?

De prestaties zijn steeds door u verworven. U bent en blijft de begunstigde als u met pensioen gaat

Hebt u nog vragen?  Lees deze brochure over IPT of maak een afspraak.

Schols Clerx - IPT

 Goed om te weten

Maak een afspraak en raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden of raadpleeg:

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat u een contract ondertekent.
De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be

Maak een afspraak