Naar het overzicht

De verzekering voor uw bedrijfsvoertuig

Business Car

 • Uw volledige bedrijfswagenpark verzekerd: voertuigen, minibussen, bestelwagens
 • Uw mobiliteit gegarandeerd in geval van schade
 • 24/7 bijstand

Vraag een offerte

Schols Clerx zakenkantoor - verzekering bedrijfsvoertuig

Dekking op maat

Bij DVV verzekeringen hebt u altijd een oplossing die bij uw situatie past: een verzekering voor uw burgerlijke aansprakelijkheid (BA) met of zonder Mini of Full Omnium. Bovendien hebt u keuze uit optionele waarborgen voor complete zekerheid. 

Welke waarborgen zijn gedekt door de Burgerlijke Aansprakelijkheid van onze autoverzekeringen?

 • Burgerlijke aansprakelijkheid gedekt als u lichamelijke letsels of materiële schade veroorzaakt aan derden met uw bedrijfswagen
 • Gratis bijstand als u een verkeersongeval hebt in België
 • BOB-waarborg: schade aan het voertuig veroorzaakt door uw BOB is verzekerd

Welke waarborgen zijn gedekt bij de Mini en Full Omnium?

Uw voertuig is verzekerd tegen:

 • diefstal 
 • glasbreuk (schade aan voorruit, zijruiten en achteruit van uw wagen)
 • natuurramp
 • aanrijding met dieren
 • brand die schade veroorzaakt aan uw voertuig

Extra bij de Full Omnium

Uw verzekering komt tussen als u materiële schade hebt aan uw voertuig.

Bekijk alle details

Kies optionele waarborgen voor meer gemoedrust

 • Bestuurdersverzekering: deze waarborg voorziet een vergoeding voor u als u gewond raakt of voor uw naasten als u overlijdt na een verkeersongeval.
 • Bijstand voertuig: Hebt u een ongeval, pech met uw voertuig of werd het gestolen? Onze professionele hulp maakt het verschil. Wij staan in België, heel Europa en Noord-Afrika 24/7 voor u klaar. U krijgt een vervangwagen in bepaalde gevallen.
 • Personenbijstand: DVV Assistance helpt u en uw passagiers als u bijstand nodig hebt in het buitenland omdat u ziek of gekwetst bent, komt te overlijden of als een dringende terugreis vereist is door een onvoorziene gebeurtenis. Meer info.  
 • Rechtsbijstand: DVV verdedigt uw belangen en die van uw inzittenden. U kiest zelf uw advocaat: de verzekering Rechtsbijstand betaalt het honorarium en de andere kosten.

Andere vragen? Lees de commerciële fiche over de autoverzekering.

Vraag offerte aan

Uitsluitingen en beperkingen

In de volgende gevallen kan DVV verzekeringen de betaalde schadevergoeding verhalen op de verzekerde:

 • De waarborg is vervallen omdat de premie niet betaald werd.
 • Er wordt opzettelijk informatie weggelaten of er werd verkeerde informatie opgegeven bij de aanvraag van de verzekering of in de loop van het contract.
 • Het ongeval is opzettelijk veroorzaakt door de verzekerde.
 • De bestuurder rijdt in een staat van dronkenschap of in een gelijkaardige staat die het resultaat is van het gebruik van andere producten dan alcohol.
 • De bestuurder neemt deel aan een niet-toegelaten snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit of –wedstrijd.
 • Het voertuig wordt bestuurd door een persoon die niet aan de wettelijke voorwaarden voldoet: niet de vereiste leeftijd, geen rijbewijs of vervallen recht op sturen.
 • Het voertuig heeft geen geldig keuringsbewijs.
 • Het contractueel of reglementair aantal vervoerde personen is overschreden.

Burgerlijke aansprakelijkheid:

 • De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt geen schade aan uw eigen voertuig. Daarvoor hebt u een omniumverzekering nodig. 
 • De autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid dekt geen lichamelijke schade van de bestuurder of de aansprakelijke voor het ongeval.

Mini Omnium & Full Omnium:

 • De Mini Omnium & Full Omnium komen niet tussen voor uw lichamelijke letsels of voor de lichamelijke en materiële schade van derden. Voor uw lichamelijke schade als bestuurder hebt u de optie Bestuurdersverzekering nodig.

DVV verzekering komt ook niet tussen voor :

 • boetes en gerechtelijke sancties bij de waarborg rechtsbijstand.
 • dronkenschap of soortgelijke staat van de verzekerde bij de bestuurdersverzekering.
 • medische kosten door de uitoefening van deltavliegen, paragliden, bobsleeën, parachutespringen, bergbeklimmen, off-piste bij de personenbijstand.
Schols Clerx zakenkantoor - bedrijfsvoertuig

Goed om te weten

De autoverzekering Mobility sluit u af voor 1 jaar. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens stilzwijgend verlengd voor 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Maak een afspraak en raadpleeg de voorwaarden van de verzekering (het eigen risico, de gedekte goederen, de limieten van de dekking enz.) of hieronder:

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat u een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be

De bijstand in het kader van deze polis/ van deze verzekering wordt door onze partner Europ Assistance georganiseerd. In het kader van uw bijstandsaanvraag zullen uw persoonsgegevens verwerkt worden conform de richtlijnen opgenomen in hun privacyverklaring.

Maak een afspraak