Naar het overzicht

Tienjarige aansprakelijkheid: onmisbaar voor de bouwsector

BA Tienjarige

 • Uw tienjarige aansprakelijkheid gedekt
 • Globale of individuele polis
 • Gespecialiseerde experten ter beschikking

Vraag een offerte

Schols Clerx - BA tienjarige

Een verplichte verzekering voor de bouwsector

Hoofdaannemer, architect, ingenieur, onderaannemer en ook opdrachtgevers (bouwheren): iedereen die actief is op een bouwwerf is verantwoordelijk voor de kwaliteit van zijn werk. Als er schade is die valt onder de wettelijke tienjarige
aansprakelijkheid, dan kan de bouwheer wettelijk gezien tot 10 jaar na de oplevering de kosten op u verhalen. Ze is beperkt tot de soliditeit, de stabiliteit en de waterdichtheid van de gesloten ruwbouw als deze laatste in gevaar is. Elke bouwprofessional van wie de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in het gedrang kan komen, is wettelijk verplicht om hiervoor een verzekering af te sluiten. Ze geldt voor nieuwbouw- en renovatiewerken van woningen in België waarvoor de tussenkomst van een architect verplicht is. Dus in principe elk bouwproject of verbouwing waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

Wanneer bent u aansprakelijk voor bouwschade in dit specifieke kader?

Het gaat om bij de oplevering van het gebouw niet-zichtbare schade die de waterdichtheid, soliditeit of de stabiliteit van de gesloten ruwbouw in gevaar brengt. 

4 redenen om de BA-verzekering Tienjarige van DVV verzekeringen af te sluiten

 1. Uw tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid gedekt
  Bij schade zorgt de verzekering voor schadeloosstelling tot 618.501,53 euro (ABEX-index november 2018).
 2. Keuzevrijheid
  Er is een globale polis (per werf) of een individuele polis.
 3. Snelle schadeopvolging
  Zeker bij de globale polis omdat er maar één expert is.
 4. Ondersteuning door DVV
  Uw DVV-consulent beheert persoonlijk uw dossier samen met de experten van onze binnendiensten. 

Vraag een offerte

Een globale polis of een individuele polis: een vergelijking

U kunt een BA-verzekering Tienjarige afsluiten met twee formules. 

De globale polis

 • is één overkoepelende polis per bouwplaats
 • dekt alle dienstverleners die in de verzekering zijn vermeld, dus weinig discussie over schuldvraag voor de schade
 • snellere schadeloosstelling want één deskundige doet de expertise
 • 24/7 schademelding
 • uw DVV-consulent adviseert en beheert persoonlijk uw dossier

De individuele polis

 • is een verzekering op naam van één dienstverlener op de bouwplaats
 • schuldvraag kan voor discussie zorgen tussen bedrijven op de bouwplaats en leidt mogelijk daardoor tot vertragingen door langere expertise en uitspraak
 • 24/7 schademelding
 • uw DVV-consulent adviseert en beheert persoonlijk uw dossier

De globale polis heeft dus een aantal sterke voordelen. Bovendien kunt u de kosten delen met de andere bouwprofessionals. 

Voor welke bedragen bent u verzekerd door de BA Tienjarige?

 • De volledige heropbouwwaarde indien deze minder dan 618.501, 53 euro (ABEX-index november 2018) is.
 • 618.501, 53 euro (ABEX-index november 2018) indien de heropbouwwaarde meer is.

Het zijn de minimumbedragen die wettelijk zijn vastgelegd en worden geïndexeerd.

Welke beperkingen en uitsluitingen heeft de BA Tienjarige?

Schade van minder dan 2.500 euro (ABEX-index 2007) blijft ten laste van de verzekerde. Onder andere lichamelijke schade, schade van esthetische aard, gekende schade bij de voorlopige oplevering en schade als gevolg van fouten, gebreken of wanprestaties zijn uitgesloten.

Schols Clerx - BA tienjarige

Goed om te weten

De dekking loopt gedurende een periode van 10 jaar na de oplevering van de werken. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Maak een afspraak en raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden (franchises, gedekte goederen, limieten van de dekking, algemene voorwaarden enz.) of raadpleeg:

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat u een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be

Maak een afspraak