Naar het overzicht

BA Onderneming: verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voor uw bedrijf

BA Onderneming

 • Al uw medewerkers gedekt, ook interimkrachten
 • Uitgebreide waarborgen aangepast aan uw bedrijfssector
 • Experts en advocaten staan u bij

Vraag een offerte

Schols Clerx - BA onderneming

Waarom intekenen op een BA Onderneming?

De verzekering BA (burgerlijke aansprakelijkheid) Onderneming verdedigt uw belangen wanneer u aansprakelijk wordt gesteld voor onverwachte en onopzettelijke schade aan derden (leveranciers, klanten, bezoekers …). Voor uw verdediging omringt DVV zich met gespecialiseerde experts en advocaten.

Wordt u aansprakelijk gesteld? DVV verzekeringen vergoedt de derden. U kan zich dus met een gerust hart op uw activiteit focussen.

3 soorten schade zijn gedekt: materiële, lichamelijke en financiële schade. Enkele voorbeelden:

 • Een bezorger valt omwille van de gladde vloer in uw winkel.
 • Een klant valt van een wankele stoel in uw wachtzaal en breekt zijn arm.
 • Uw arbeider beschadigt een machine die hij aan het herstellen is.

Is de verzekering BA Onderneming verplicht?

Neen, maar het wordt sterk aanbevolen! Als uw bedrijf aansprakelijk is voor schade aan derden, kunnen de kosten en eventuele gerechtskosten een grote impact hebben op de rendabiliteit van uw zaak.  

Schols Clerx - BA onderneming

Welke verzekering kiezen voor de sector waarin u werkt?

Hebt u een zaak die publiek toegankelijk is? Combineer uw BA Onderneming met de verzekering BA Objectieve Aansprakelijkheid, die in heel wat sectoren (waaronder de horeca) verplicht is.

Werkt u als zorgverstrekker? DVV biedt u een BA speciaal voor de medische sector om u zo goed mogelijk te beschermen. Het omvat een luik beroepsaansprakelijkheid in geval van een medische fout.

Waarom kiezen voor een BA Onderneming bij DVV?

 • BA Uitbating. U bent verzekerd voor schade aan derden, die het resultaat is van de dagelijkse activiteit van uw bedrijf.
 • Eén polis voor al uw medewerkers. Bedrijfsleiders en medewerkers zijn verzekerd in één polis. Ongeacht hun aantal of hun statuut.
 • Tijdelijke krachten ook gedekt. Doet u een beroep op interimkrachten om u te helpen? Contacteer uw DVV-consulent om uw contract aan te passen. 
 • Toevertrouwde goederen. U beschadigt een voorwerp dat u is toevertrouwd voor een herstelling of voor werken? DVV vergoedt de eigenaar.
 • Gerechtskosten gedekt. DVV verzekeringen vergoedt de kosten van de expert, de honoraria van de advocaat en de bemiddeling.
 • BA na levering of werken. Een klant verhaalt schade op u door een product dat u hem verkocht hebt of door werken die u hebt uitgevoerd? Geen paniek: u bent gedekt.

Automatische aanpassing van uw waarborgen volgens uw bedrijfssector

Elke bedrijfssector wordt gekenmerkt door specifieke risico’s. Dat weten we bij DVV verzekeringen en we doen er alles aan om u goed te beschermen. Daarom worden de waarborgen van uw BA Onderneming aangepast om ze maximaal af te stemmen op de risico’s die verbonden zijn aan uw activiteit. 

Zijn onderaannemers ook gedekt door deze verzekering ?

Ja. De dekking geldt voor iedereen die in uw opdracht werkt.

Uitsluitingen en beperkingen

De verzekering BA Onderneming komt niet tussen voor:

 • opzettelijke schade
 • geschillen die voortvloeien uit zuiver contractuele burgerrechtelijke aansprakelijkheid
 • geschillen die voortvloeien uit financiële transacties, misbruik van vertrouwen, verduistering, ontvreemding, niet-naleving van de wetgeving inzake mededinging en schending van intellectuele eigendomsrechten

Raadpleeg voor alle uitsluitingen en beperkingen de algemene en bijzondere voorwaarden die op eenvoudige vraag beschikbaar zijn bij uw DVV consulent.

Goed om te weten

De duur van het verzekeringscontract Burgerlijke Aansprakelijkheid Onderneming wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Het contract is stilzwijgend verlengbaar voor opeenvolgende periodes zoals bepaald in de bijzondere voorwaarden. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Maak een afspraak en raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden (franchises, gedekte goederen, limieten van de dekking, algemene voorwaarden enz.) of raadpleeg:

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat u een contract ondertekent. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be

Maak een afspraak