Naar het overzicht

B.A. Objectieve Aansprakelijkheid: verplichte verzekering voor bepaalde bedrijven

Objectieve Aansprakelijkheid

 • Verplicht voor vele openbare gelegenheden
 • Kapitaal en vergoeding volgens de wettelijke vereiste
 • Gemoedsrust voor uw activiteit

Vraag een offerte

Schols Clerx - BA Objectieve

Een verplichte verzekering die de toekomst van uw activiteit beschermt

U baat een openbare gelegenheid uit zoals een restaurant, hotel, cultuurcentrum of evenementenhal? Dan verplicht de wet u om een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid af te sluiten tegen de gevolgen van brand en ontploffing. Als ze uw gebouw treffen, dan neemt deze verzekering de schadeclaims van uw klanten, bezoekers, bewoners of andere personen voor haar rekening. Anders zou u zelf voor deze kosten opdraaien en komt de toekomst van uw activiteit in gevaar. 

Schade door brand en ontploffing

De verzekering Objectieve Aansprakelijkheid van DVV staat in voor de schadeclaims bij brand of ontploffing in uw eigen gebouw en installaties. Maar ook in de getroffen aanpalende gebouwen, als de oorzaak in uw gebouw of installatie plaatsvindt. Een hele geruststelling omdat deze situatie vaker voorkomt dan u denkt. 

Bent u altijd verantwoordelijk voor de schade?

Zelfs zonder bewijs van fout kan een tegenpartij u als uitbater aansprakelijk stellen. Daarom is deze verzekering verplicht: anders is de kans reëel dat de toekomst van uw zaak in gevaar komt. 

4 redenen om voor de verzekering Objectieve Aansprakelijkheid van DVV verzekeringen te kiezen

 1. Zekerheid
  Uw wettelijke verplichting is gedekt: uw schadeclaims worden professioneel door ons behandeld.
 2. Gemoedsrust
  Zonder deze verzekering kan de overheid tot sluiting van uw activiteit overgaan of u geen uitbatingsvergunning toekennen.
 3. Professionele ondersteuning
  Uw DVV consulent zorgt voor een snelle behandeling van uw schadeclaims.
 4. Kwaliteitsvolle opvolging
  DVV schakelt voor uw dossier experts in voor polis- en schadebeheer.

Vraag een offerte

Hoeveel bedragen de vastgelegde vergoedingen?

De verzekering Objectieve Aansprakelijkheid keert drie soorten schadevergoedingen uit 

 • Lichamelijke schade aan derden: tot € 25.388.798,26
 • Materiële en immateriële schade aan derden: tot € 1.269.439,91

Deze bedragen zijn per schadegeval en worden jaarlijks geïndexeerd (bedrag op 01/01/2019).

Voor wie is de verzekering Objectieve Aansprakelijkheid verplicht?

De lijst bevat ongeveer 25 categorieën waarvan onderstaande de belangrijkste zijn:

 • Restaurants en cafés (minimaal 50 m²)
 • Hotels en jeugdherbergen
 • Plaatsen die bestemd zijn voor verkoop (minimaal 1.000 m²)
 • Tentoonstellingszalen, culturele centra, polyvalente zalen, sportzalen
 • Verzorgingsinstellingen en rusthuizen
 • Kantoorgebouwen (minimaal 500 m²)
 • Onderwijsinstellingen

Vraag naar de volledige lijst van uitbaters voor wie de verzekering Objectieve Aansprakelijkheid verplicht is. 

Uitsluitingen en beperkingen

Schade veroorzaakt door opzet of een grove fout van de verzekeringnemer is niet gedekt. We vergoeden ook geen materiële en immateriële schade niet die het gevolg is van welke aansprakelijkheid ook, die verzekerbaar is door de waarborg ‘Huurdersaansprakelijkheid’, ‘Gebruikersaansprakelijkheid’ of ‘Verhaal van Derden’ van een brandverzekeringsovereenkomst.

Hebt u nog vragen? Lees de commerciële fiche BA Objectieve.

Schols Clerx - BA objectieve

Goed om te weten

De duur van de burgerlijke aansprakelijkheidverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid Objectieve wordt bepaald in de bijzondere voorwaarden. Op de jaarlijkse vervaldag wordt uw contract telkens stilzwijgend verlengd voor 1 jaar. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Maak een afspraak en raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden (franchises, gedekte goederen, limieten van de dekking, algemene voorwaarden enz.) of raadpleeg:

Het is belangrijk deze documenten door te nemen voordat u een contract ondertekent.
De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be

Maak een afspraak