Naar het overzicht

Verzekering voor zorgverleners

Burgerlijke aansprakelijkheid voor medische beroepen

 • Een polis voor de hele praktijk
 • Ook gedekt tijdens huisbezoeken
 • Experts en advocaten staan u bij

Vraag een offerte

Schols Clerx - BA medische

Waarom intekenen op een BA-verzekering voor medische en paramedische beroepen?

Een BA-verzekering (burgerlijke aansprakelijkheid) voor medische beroepen verdedigt uw belangen als u aansprakelijk gesteld wordt voor schade aan derden. Meestal gaat het om schade aan patiënten omwille van een medische fout of nalatigheid. Om u te verdedigen wordt DVV omringd door gespecialiseerde experts en advocaten.

Wordt u aansprakelijk gesteld? DVV verzekeringen staat in voor de schadevergoeding aan derden. Zo kan u zich in alle rust concentreren op uw activiteit. 

Deze verzekering biedt dekking voor drie soorten schade: stoffelijke, lichamelijke en financiële schade. Enkele voorbeelden ter illustratie:

 • Naar aanleiding van een verkeerde voorschrift van geneesmiddelen (omwille van de ontoereikende kennis van de medische voorgeschiedenis) krijgt uw patiënt een allergische reactie die een ziekenhuisopname vereist.
 • Uw patiënt wordt begeleid door een familielid die van de gladde trap in uw praktijk valt.
 • Uw klant loopt brandwonden op als gevolg van een te lange laserblootstelling in het kader van een permanente ontharing.
Schols Clerx - BA medische

Voor wie is deze verzekering?

 • Zorgverleners: huisartsen, specialisten, tandartsen, kinesisten, bandagisten, psychologen, opticiens, apothekers, dierenartsen, logopedisten, verpleegkundigen enz.
 • Professionals uit de beautysector: voor diegene die gebruik maken van technologieën zoals cryotherapie of laser.

Is een BA-verzekering verplicht voor medische beroepen?

Deze verzekering is wettelijk verplicht voor dierenartsen. Het is ook een deontologische plicht voor veel zorgverleners, waaronder artsen.  

Waarom kiezen voor deze verzekering van DVV?

 • Beroepsaansprakelijkheid. Doet u een verkeerde manipulatie waardoor uw patiënt verwond geraakt? DVV grijpt in  om u te verdedigen en/of de schade te vergoeden waarvoor u aansprakelijk bent. 
 • Een polis voor uw hele praktijk. Een en hetzelfde contract dekt uw praktijk en die van uw vennoten, zelfs als u andere medische specialisaties beoefent.
 • Speciaal voor dierenartsen. Na een behandeling of operatie is het mogelijk dat een dier in observatie moet blijven. U bent dan gedekt als er iets met het dier gebeurt tijdens die periode en waarvoor u aansprakelijk geteld wordt. 
 • Toevertrouwde voorwerpen. U leent of huurt een toestel voor uw medische praktijk om uw activiteit te kunnen beoefenen. Als u schade toebrengt, zal DVV de eigenaar vergoeden.
 • Kosten van de verdediging gedekt. DVV verzekeringen dekt uw expertisekosten en de honoraria van uw advocaat voor uw burgerlijke en strafrechtelijke verdediging.
 • Verkoop van producten. U bent gedekt als een klant schade verhaalt door een product dat u verkocht heeft. Een extra troef voor apothekers en dierenartsen!

Twee opties voor een betere bescherming

Lichamelijke letsels van uw patiënten
DVV betaalt snel een schadevergoeding aan uw patiënt die het slachtoffer is van een ongeval in uw praktijk of tijdens een huisbezoek.

Tussenkomst na agressie
Als zorgverlener kan u te maken krijgen met agressie. Bij DVV weten we dat dat een grote impact kan hebben. Daarom voorzien we psychologische bijstand en een schadevergoeding voor uw lichamelijke schade. 

Laat het RIZIV uw pensioen opbouwen!

Bepaalde geconventioneerde beroepen genieten van een sociaal voordeel. Deze zorgverleners kunnen een RIZIV-toelage ontvangen die geïnvesteerd kan worden in een aanvullend pensioen VAPZ.

Uitsluitingen en beperkingen

De verzekering BA voor medische en paramedische beroepen komt niet tussen voor:

 • Opzettelijke schade
 • Kennelijke grove fout
 • Onwettige uitoefening van de geneeskunde en uitoefening van deontologisch verboden activiteiten
 • Gebruik van gevaarlijke of verouderde behandelingstechnieken

Om alle limieten en uitsluitingen te kennen, kunt u de algemene voorwaarden en bijzondere voorwaarden eenvoudig opvragen bij ons.

Maak een afspraak

 Goed om te weten

De duur van het verzekeringscontract Burgerlijke aansprakelijkheid voor medische en paramedische beroepen wordt vastgelegd in de bijzondere voorwaarden. Het contract wordt stilzwijgend verlengd met opeenvolgende periodes van de duur vermeld in de bijzondere voorwaarden. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht. 

Maak een afspraak en raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden (franchise, gedekte goederen, limieten van de dekking enz.) bekijk:

Vooraleer een contract te ondertekenen is het belangrijk dat u kennis neemt van deze documenten. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures en op de teksten op www.dvv.be

Maak een afspraak