Naar het overzicht

9 beleggingsfondsen voor tak 23

Uw pensioenpremies duurzaam en dynamisch belegd

Via een Pensioenovereenkomst voor zelfstandigen (POZ) of een Individuele Pensioentoezegging (IPT) kan u of uw eventuele vennootschap een aanvullend pensioen opbouwen. De premie kan daarbij geïnvesteerd worden in een tak21-beleggingsverzekering met gewaarborgde rente en in tak-23 beleggingsfondsen met een potentieel hoger rendement. De waarde van deze fondsen evolueert op basis van de schommelingen op de financiële markten. Er is geen garantie voor het kapitaal of het rendement.

Maak een afspraak

Schols Clerx - beleggingsfondsen ondernemers

Duurzaamheid voorop

De fondsen waaruit u in het tak 23-luik kan kiezen, houden allemaal rekening met strikte ESG-criteria (milieu, maatschappij en goed bestuur):

 • milieu: klimaatverandering en de gevolgen ervan voor de natuur, verlies van biodiversiteit, vervuiling, (zee)waterkwaliteit…
 • maatschappij: gezondheid, mensenrechten, gendergelijkheid, beloningsbeleid, arbeidsomstandigheden en arbeidsrecht…
 • goed bestuur: bestuurspraktijken binnen de onderneming, relaties met het personeel en bezoldiging, naleving van fiscale verplichtingen…

Die criteria zijn niet alleen een must voor onze samenleving en onze gezamenlijke toekomst, maar kunnen op termijn ook interessant zijn voor uw financieel rendement. 

Flexibel en op maat

Het beschikbare fondsengamma biedt verschillende soorten fondsen waaruit u, eventueel samen met uw vennootschap, er een of meerdere kan kiezen op basis van uw wensen en risicovoorkeur. In combinatie met het tak21-luik kan u zo een portefeuille samenstellen met een voor u gepaste risico/rendementsverhouding. U kan bovendien uw keuze in de loop van het contract aanpassen.

Overzicht van de 9 beschikbare fondsen

Gemengde fondsen met laag risico (Low)

 • BI Pictet Multi Asset Opportunities P
 • Oddo BHF Polaris Moderate LV P

Gemengde fondsen met matig risico (Medium) 

 • BI FvS Global Flexible P
 • BI Carmignac Global Active I EUR P

Gemengde fondsen met hoog risico (High) 

 • BI M&G (Lux) Sustainable Multi-Asset Growth Fund
 • BI R-co DYNAMIC TAP

Aandelenfondsen

 • BI BG Worldwide Resp Global Equity Income Fund
 • BI JH Global Property Equities Fund P
 • BI Belfius Smart Future P

Cashfonds

 • BI Candriam Money Market Euro

Rendementen uit het verleden bieden geen enkele garantie voor de toekomst en vormen evenmin een betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten.

Raadpleeg de beheersreglement en voor IPT en POZ.

Vraag meer info